Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

โรคไข้หวัดใหญ่ ป้องกันได้ด้วย “วัคซีน”

31 ก.ค. 2560 โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน เกิดจากเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซ่า (Influenza Virus) และสามารถแพร่ระบาดได้ทั่วโลก ติดต่อง่าย เป็นได้กับทุกเพศทุกวัย สาเหตุเพราะการหายใจเอาเชื้อไวรัสที่กระจายอยู่ในฝอยละอองที่ปนเปื้อนมาในอากาศจากการไอ จาม หรือสัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนกับเชื้อโรค มีการระบาดมากในช่วงเปลี่ยนฤดู

เมื่อใดที่ต้องมาพบแพทย์
    อาการป่วยของโรคไข้หวัดใหญ่จะดีขึ้นภายใน 3 - 4 วัน และหายเป็นปกติใน 1 - 2 สัปดาห์ หากมีอาการปวดศีรษะ ไข้สูง หนาวสั่น ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดกระบอกตา ตาแดง คัดจมูก น้ำมูกไหล อ่อนเพลีย ไอ เจ็บคอ อาจมีการเบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียนหรือท้องเสียร่วมด้วย แต่ในเด็กเล็กหรือเด็กทารกจะพบอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ตาแดงได้บ่อยกว่าผู้ใหญ่ และมีไข้สูงตั้งแต่ 38 - 40 องศาเซลเซียส ถ้าไข้สูงควรรีบพบแพทย์ เพราะอาจเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ติดเชื้อลุกลามไปหู, ไซนัส, ปอด และอาจเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำเติมได้ นอกจากนี้อาจทำให้ผู้มีโรคประจำตัวมีอาการแย่ลงได้ 

โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสป่วยรุนแรงดังต่อไปนี้ ต้องรีบพบแพทย์
 1. ผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น ตับ ไต หัวใจ ปอด หอบหืด เบาหวาน มะเร็ง ฯลฯ
 2. ผู้มีภูมิต้านทานต่ำ
 3. ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป
 4. ผู้มีน้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัมขึ้นไป
 5. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป และระยะ 2 สัปดาห์หลังคลอด
 6. กลุ่มเด็กเล็ก
การป้องกันและการปฏิบัติตัว
 • พักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารให้ถูกหลักและถูกสุขอนามัย
 • เมื่อมีอาการป่วย ควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ
 • ใช้ผ้าหรือกระดาษปิดปากและจมูก เมื่อไอหรือจาม
 • ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำ
 • หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดผู้ป่วย และสถานที่แออัด
 • ประชาชนทั่วไปควรฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันทุกปี เพราะเป็นวิธีที่ดีที่สุด โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง อาจเกิดโรคแทรกซ้อนหรือมีอาการไข้หวัดใหญ่รุนแรงได้

สนับสนุนข้อมูลโดย : พญ มุกดาภรณ์ พิชญ์พัฒนะ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ  
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. Call Center 1745

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.