Bangpakok Hospital

ศูนย์ หู คอ จมูก (ENT)

 ศูนย์ หู คอ จมูก ผู้ใหญ่และเด็ก โรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต2 มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหูคอจมูกที่มีชื่อเสียง มีผลงานวิจัยตีพิมพ์และผลงานจดสิทธิบัตรทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผ่าตัดมายาวนาน ผู้ป่วยที่เข้ารับการบริการที่ศูนย์หูคอจมูกผู้ใหญ่และเด็ก โรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต2 ย่อมมั่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลที่ดี พร้อมการตรวจวินิจฉัยรักษาที่ละเอียดถี่ถ้วน ถูกต้องแม่นยำด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย โดยทีมแพทย์เฉพาะทางระดับ World Class เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับการดูแลรักษาที่ดีที่สุด

การให้บริการของเรา
   คลินิกโรคหูและการได้ยิน (Ear and Hearing Center) ให้บริการตรวจรักษาครบถ้วนทั้งในส่วนของประสาทการได้ยิน ประสาทการทรงตัว และประสาทใบหน้า (facial nerve) อีกทั้งให้บริการตรวจคัดกรองและวินิจฉัย (OAE, ABR) การได้ยินในเด็กแรกเกิด ให้บริการรักษาและผ่าตัดหูชั้นนอก ชั้นกลาง และชั้นใน การผ่าตัดใส่กระดูกหูเทียม (PORP and TORP) การผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม (Cochlea Implant) เป็นต้น ชนิดของการให้บริการของศูนย์โรคหูและการได้ยินได้แก่

 • การตรวจรักษาโรคติดเชื้อของหู
 • การตรวจการทำงานของประสาทการทรงตัว
   ** หมายเหตุ การตรวจการได้ยิน (Audiometry)** และ การใส่เครื่องช่วยฟัง (hearing aid fitting)**โปรดนัดหมายล่วงหน้า

   คลินิกโรคจมูกและการรับกลิ่น (Nose and Anosmia Center) ให้บริการตรวจรักษาโรคของจมูกทั้งในส่วนการทำงานและโครงสร้าง ตั้งแต่การหายใจจนถึงการดมกลิ่น ทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง เช่น โรคหวัด คัดจมูก ไม่ได้กลิ่น ไซนัสอักเสบ เลือดกำเดา ริดสีดวงจมูก เนื้องอกของช่องจมูก เป็นต้น ชนิดของการให้บริการของศูนย์โรคจมูกและการรับกลิ่น ได้แก่

 • การตรวจช่องจมูกทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
 • การส่องกล้องตรวจภายในช่องจมูก (rigid or fiber optic nasal endoscopy)
 • การตรวจรักษาและผ่าตัดเนื้องอก และริดสีดวงในช่องจมูก
 • การตรวจรักษาและผ่าตัดโรคไซนัส

คลินิกโรคศีรษะและลำคอ
 (Head and Neck Center) ให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดโรคของศีรษะและลำคอ ทั้งการติดเชื้อ ก้อนทูมต่างๆ เนื้องอกมะเร็งการทำงานที่ผิดปกติ ชนิดของการให้บริการของศูนย์โรคศีรษะและลำคอ ได้แก่

 • การตรวจรักษาโรคติดเชื้อที่คอ
 • การตรวจประเมินภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจและตรวจประเมินความพร้อมของการถอดท่อเจาะคอ (Upper airwayassessment and tracheostomy decannulation)
 • การตรวจการทำงานของกล่องเสียงด้วยการส่องกล้อง (Rigid)
 • การตรวจรักษาและผ่าตัดก้อนที่บริเวณศีรษะและลำคอ
 • การตรวจรักษาและผ่าตัดรอยโรคของต่อมไทรอยด์ เช่น ก้อนที่ต่อมไทรอยด์ ไทรอยด์เป็นพิษ ต่อมไทรอยด์อักเสบ
 • การตรวจรักษาและผ่าตัดรอยโรคของต่อมน้ำลาย เช่น ต่อมน้ำลายอักเสบ ก้อนและเนื้องอกของต่อมน้ำลาย
 • การตรวจรักษาและผ่าตัดรอยโรคของอวัยวะต่างๆ ในช่องปาก เช่น เพดานปาก กระพุ้งแก้ม ลิ้น เหงือก รอยโรคจากการอักสบ หูด ก้อนทูม ถุงน้ำ เป็นต้น
 • การตรวจรักษาและผ่าตัดรอยโรคของต่อมทอนซิลและอะดินอยด์ เช่น ทอนซิลอักเสบ ทอนซิลโต หินปูนของต่อมทอนซิล เนื้องอกของต่อมทอนซิล
 • การตรวจรักษาและผ่าตัดรอยโรคของกล่องเสียงและหลอดคอ
 
 ศูนย์สายเสียงและการกลืน
 (Voice and Swallowing Center) ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการออกเสียงและการพูด เสียงแหบ ไม่มีเสียงชนิดที่เป็นแต่กำเนิด เสียงแหบจากการใช้เสียง จากการใส่ท่อช่วยหายใจหรือจากการผ่าตัด มีปัญหาด้านการพูดและออกเสียง มีปัญหาด้านการกลืน กลืนติด สำลัก กลืนเจ็บ ตลอดจนภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่เกิดจากปัญหาการกลืน โดยเฉพาะในเด็กที่พัฒนาการไม่ดี และในผู้ใหญ่ที่มีอุบัติเส้นเลือดตีบหรือแตกในสมอง ทำให้สำลักบ่อย ติดเชื้อในปอด ปอดบวม ติดเชื้อในกระแสโลหิต ชนิดของการให้บริการของศูนย์การกลืน ได้แก่

 • การตรวจคัดกรองผู้ป่วยที่เสียงแหบ พูดไม่ชัด มีปัญหาด้านการเปล่งเสียง
 • การตรวจคัดกรองผู้ป่วยกลืนลำบากและสำลัก
 • การส่องคอและกล่องเสียงด้วยวิธี Telescopic laryngoscopy
 
โรงพยาบาลบางปะกอกรังสิต2 ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการที่เกี่ยวข้องกับหู คอ และจมูกได้อย่างถูกต้องแม่นยำทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษาที่ใส่ใจในรายละเอียด รวมไปถึงการรักษาและการผ่าตัดในโรคที่มีความซับซ้อน ด้วยทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านหู คอ จมูก 

วันทำการ
วันจันทร์ : 9.00-19.00 น.
วันอังคาร : 16.00-20.00 น.
วันพุธ : 16.00-20.00 น.
วันพฤหัสบดี : 16.00-20.00 น.
วันเสาร์ : 9.00-12.00 น.
วันอาทิตย์ : 16.00-20.00 น.

โทร. 02-028-1111 หรือ 062-603-0714

บริการ & หมอเฉพาะทาง

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.