Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต 2 มีศักยภาพให้การดูแลรักษาความผิดปกติของ กระดูกข้อ และกล้ามเนื้อ ได้อย่างครบถ้วน ให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาและผ่าตัดกระดูกโดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีประสบการณ์การผ่าตัดอย่างเชี่ยวชาญเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการบริการที่มีความปลอดภัยสูงสุด ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนและคอยดูแลเอาใจใส่ทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการดุจญาติมิตร 

การให้บริการของเรา
 • ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ทั่วไป
 • ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
 • การต่ออวัยวะนิ้วมือหรือนิ้วเท้าจากอุบัติเหตุต่างๆ ด้วยวิธีจุลศัลยกรรม
 • การผ่าตัดเปลี่ยนข้อไหล่เทียม,ข้อเข่าเทียม,ข้อสะโพกเทียม
 • การรักษาอาการปวดหลัง ปวดชาแขนหรือขาข้างใดข้างหนึ่ง ด้วยการผ่าตัดแบบแผลเล็ก minimal invasive surgery
 • การลดอาการปวดหลังโดยไม่ต้องผ่าตัด
 • การบาดเจ็บของกระดูกเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ
 • โรคกระดูกซึ่งสืบเนื่องมาจากความผิดปกติของการทำงานของเซลล์กระดูกรวมถึงภาวะกระดูกพรุน
 • โรคและการบาดเจ็บที่เกี่ยวกับข้อเท้า
 • การรักษาเส้นประสาทอักเสบหรือบาดเจ็บ

วันเวลาทำการ

วันจันทร์ : 08.00-20.00 น.
วันอังคาร : 08.00-20.00 น.
วันพุธ : 08.00-20.00 น.
วันพฤหัสบดี : 08.00-20.00 น.
วันเสาร์ : 08.00-20.00 น.
วันอาทิตย์ : 08.00-20.00 น.

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ชั้น 1 โรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต 2

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ : 02–996-2211 - 15
โทรสาร : 02–996-2206 -08

บริการ & หมอเฉพาะทาง

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.