Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

ศูนย์อายุรกรรม    ศูนย์อายุรกรรม ด้วยทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานการดูแลรักษาอย่างมืออาชีพ พร้อมบริการด้วยใจ ความเอื้ออาทรใส่ใจดุจญาติมิตร จากทีมพยาบาลที่ได้รับการอบรมตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อความปลอดภัยของท่าน และคนที่ท่านรัก เราใส่ใจสุขภาพของคุณประดุจญาติสนิทของเรา เพราะการเจ็บป่วยในโรคเดียวกันอาจจะไม่เหมือนกัน เราจึงใส่ใจในทุกรายละเอียดที่เป็นคุณเพื่อวางแผนการรักษา ฟื้นฟู และป้องกันความเสี่ยงเฉพาะของคุณ เราพร้อมด้วยทีมสหสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ ประกอบกับเครื่องมือที่ทันสมัย
รายชื่อบริการ
• อายุรแพทย์ทั่วไป
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• เจ็บป่วย ไข้สูง
• โรคปอด
• โรคระบบประสาท
• โรคไต
• โรคติดเชื้อ
• โรคเลือด 
• เบาหวานและฮอร์โมน
• โรคผู้สูงอายุ
ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์
• ห้องตรวจรักษา
• ห้องเจาะเลือด 
• ห้องปฏิบัติการรักษา
• การตรวจวัดสัญญาณชีพ
• ห้องสังเกตอาการแรงดันลบ
การนัดหมาย
เปิดทุกวันทำการ วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 07:00 - 20:00 น. 
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น 1 โรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต 2

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 02-996-2211 (สายด่วน 1745)
โทรสาร : 02-996-2206 - 08

บริการ & หมอเฉพาะทาง

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.