Bangpakok Hospital

ศูนย์ไตเทียม

ศูนย์อายุรกรรมโรคไตและไตเทียม
     ศูนย์อายุรกรรมโรคไต เราให้บริการอย่างครบวงจรเกี่ยวกับไตเทียม เพื่อให้การดูแลสำหรับผู้ป่วยโรคไตทั้งแบบเรื้อรังและเฉียบพลัน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย สะอาด และปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยและครอบครัว

การให้บริการของเรา

 ฟอกเลือดล้างไต ด้วยเครื่องไตเทียมที่ทันสมัย โดยใช้ระบบทำน้ำสะอาดสำหรับขจัดธาตุโลหะหนัก หรือที่เรียกว่าระบบน้ำ Reverse Osmosis
 ฟอกเลือด ขจัดสารพิษ สารเคมี หรือได้รับยาเกินขนาด
 ล้างไตในผู้ป่วยภาวะวิกฤตที่มีปัญหาไตวาย ทั้งชนิดเฉียบพลัน และชนิดเรื้อรัง
 การตรวจชิ้นเนื้อไตเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรค (Kidney  Biopsy)
 การฟอกเลือดสำหรับผู้ป่วยอาการหนักในห้องไอซียู
 การดึงน้ำออกจากร่างกายผู้ป่วยที่มีน้ำคั่งมากเกินไป
 การผ่าตัดเชื่อมต่อเส้นเลือดดำและแดง หรือใส่ท่อชั่วคราวเพื่อใช้ในการฟอกเลือด (AVF, AVG)
 การกรองแยกพลาสม่า เพื่อขจัดสิ่งแปลกปลอมออกจากร่างกายในโรคออโตอิมมูน (Plasmahperesis)

เครื่องมือและห้องตรวจที่ทันสมัย
 เตียงผู้ป่วยฟอกเลือด พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
 เคเบิ้ลทีวีหลายภาษา
 ปุ่มกดเรียกพยาบาลและระบบควบคุมสภาพแวดล้อม
 ห้องพิเศษป้องกันการติดเชื้อ
 เครื่องฟอกเลือดที่ทันสมัยนำเข้าจากต่างประเทศ ได้แก่
- เครื่อง Fresenius
- เครื่อง Baxter
- เครื่อง Nikkiso &Nipro
- เครื่อง Drakewllock System 1000
 ระบบควบคุมการติดเชื้อและการฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐานสากล
 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องกรณีไฟฟ้าดับ
 พยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมเป็นพิเศษภายใต้การควบคุมของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไต และเพื่อความรอบคอบปลอดภัย ทางศูนย์ฯ ได้จัดเตรียมพยาบาลไว้พร้อมให้บริการผู้ป่วยอย่างเพียงพอ
 ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA และ JCI

- ศูนย์ธัญญะไตเทียม


- ศูนย์รุ่งเรืองไตเทียม


การนัดหมาย วันเวลาทำการ
วันเวลาทำการ เสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เเละ วันเสาร์ที่ 24 เมษายน เวลา 18.00-20.00 น.
สถานที่ตั้ง ศูนย์อายุรกรรมโรคไต ชั้น 2 โรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต2
การนัดหมายและติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 02-028-1111
สายด่วน 062-603-0714


บริการ & หมอเฉพาะทาง

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.