Bangpakok Hospital

ศูนย์กุมารเวช 24 ชม.     ศูนย์กุมารเวช รพ.บางปะกอก-รังสิต 2 ให้การวินิจฉัย ดูแลและรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กแบบองค์รวม อย่างครบวงจรตลอด 24 ชั่วโมง โดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครอบคลุมตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่นมีการแยกบริเวณสำหรับเด็กแรกเกิดที่มารับวัคซีนออกจากเด็กป่วยที่มาพบแพทย์เพื่อป้องกันการติดเชื้อนอกจากนี้ยังมีศูนย์พัฒนาการเด็กที่จะช่วยดูแลพัฒนาการและการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กเติบโตอย่างแข็งแรงฉลาด สดใส และมีพัฒนาการที่สมวัยรวมถึงผู้ป่วยอาการหนักที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิดและให้คำแนะนำในการส่งเสริมสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีทีมเจ้าหน้าที่พยาบาลมีประสบการณ์และความพร้อมในการดูแลให้การรักษาศูนย์กุมารเวชยังให้ความสำคัญในการคัดสรรยาและวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อให้ผู้ปกครองและผู้ป่วยเด็กได้รับความพึงพอใจสูงสุดด้วยบริการที่เป็นมิตรภายใต้มาตรฐานคุณภาพ


คลินิกสุขภาพเด็กให้บริการ
1. ตรวจสุขภาพเด็ก การตรวจสุขภาพทั่วไปและประเมินพัฒนาการตามวัย
2. บริการฉีดวัคซีน
   - วัคซีนบังคับหรือวัคซีนพื้นฐาน คือวัคซีนที่เด็กทุกคนต้องได้รับตามข้อกำหนดของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงสาธารณสุขได้แก่ วัคซีนวัณโรค วัคซีนคอตีบ-ไอกรน บาดทะยัก ,โปลิโอวัคซีค ,หัดคางทูม หัดเยอรมัน ตับอักเสบบี ไข้สมองอักเสบเจอี อีสุกอีใส
   - วัคซีนเสริม เช่นวัคซีนป้องกันเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ (HIB) โรคไวรัสโรตา ไข้หวัดใหญ่ ไอพีดี มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น
การนัดหมาย
เปิดทำการทุกวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08:00 - 20:00 น. 
ศูนย์กุมารเวช ชั้น 1 โรงพยาบาลบาลบางปะกอก-รังสิต 2
ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 02–028-1111 ต่อ 10170

บริการ & หมอเฉพาะทาง

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.