Bangpakok Hospital

แพทย์ของเรา

พญ. สาริยา ธำรงศักดิ์
ความเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์,กุมารแพทย์ทั่วไป,เวชศาสตร์ครอบครัว

โรงพยาบาล:
Bangpakok-Rangsit 2
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์กุมารเวช 24 ชม.
ความเชี่ยวชาญ:
กุมารเวชศาสตร์,เวชศาสตร์ครอบครัว
เกี่ยวกับโรค:
ภาษาที่พูด:
ไทย , อังกฤษ

การศึกษาและวุฒิ

-ปริญญาบัตร : แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
-วุฒิบัตรสาขา : สาขากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

กรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.