Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพทย์ของเรา

นพ ชนัทพงษ์ ชนัทนาวา
ความเชี่ยวชาญ: ความงามและศัลยกรรมผิวหน้า

โรงพยาบาล:
Bangpakok-Rangsit 2
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์ความงามบางปะกอก Bangpakok Aesthetic & Skin Center
ความเชี่ยวชาญ:
ความงามและศัลยกรรมผิวหน้า
เกี่ยวกับโรค:
ภาษาที่พูด:
ไทย , อังกฤษ

การศึกษาและวุฒิ

ความเชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
ภาษาที่พูด : ไทย , อังกฤษ
การศึกษาและวุฒิ : แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
วุฒิบัตรสาขา : วิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

กรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.