Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

พิธีสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2561 ณ โรงพยาบาลบางปะกอกรังสิต2

10 เม.ย. 2561

แพทย์หญิงเจรียง จันทรกมล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก)
ร่วมพิธีสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2561 ณ โรงพยาบาลบางปะกอกรังสิต2


โดยนายแพทย์วิชัย เดชะทัตตานนท์ (กรรมการผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะกอกรังสิต2)
พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมขอพรและรดน้ำดำหัว แพทย์หญิงเจรียง จันทรกมล เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่บุคลากร


    
 

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.