Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

“สัมมนาครรภ์คุณภาพ”

16 พ.ย. 2560เพื่อให้ทราบถึงวิธีการปฎิบัติตัวระหว่างตั้งครรภ์ การเปลี่ยนแปลงของร่างกายและพัฒนาการต่างๆ ของทารก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการคลอดบุตร 

โรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต2 ขอเชิญคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 3-7 เดือน เข้าร่วมกิจกรรม "อบรมครรภ์คุณภาพ" เพื่อเตรียมความพร้อมในการคลอดบุตร การปฏิบัติตัวที่ถูกต้องระหว่างตั้งครรภ์ เรียนรู้พัฒนาการของทารกในครรภ์ วิธีการแก้ไขหัวนมสั้น การให้นมบุตรที่ถูกวิธีและอาหารบำรุงน้ำนม กายบริหารคลายปวดหลัง เป็นต้น โดยทีมสูติ-นรีแพทย์ นักโภชนากร พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ โดย. ผอ.วิชัย เดชะทัตตานนท์ 

อายุครรภ์ 3-5 เดือน

 • สูติ-นรีแพทย์
  • การเปลี่ยนแปลงของร่างกายขณะตั้งครรภ์ การเจริญเติบโตของทารกขณะอยู่ในครรภ์มารดา
  • อาการผิดปกติที่ควรมาพบแพทย์
  • การปฎิบัติตัวที่ถูกต้อง

 • นักโภชนาการ
  • การรับประทานอาหารอย่างไรให้ได้สัดส่วนขณะตั้งครรภ์

 • พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ (Lactation Nurse)
  • การดูแลเต้านมระยะตั้งครรภ์
  • วิธีการแก้ไขหัวนมสั้นและการเตรียมให้นมบุตรที่ถูกต้อง
  • อิริยาบถที่ถูกต้องขณะตั้งครรภ์

 • นักกายภาพ
  • การฝึกกายบริหารที่เหมาะสมสำหรับคุณแม่
  • อิริยาบทที่ถูกต้องขณะตั้งครรภ์

อายุครรภ์ 6-7 เดือน

 • กุมารแพทย์
  • การกระตุ้นพัฒนาการของทารก

 • นักโภชนาการ
  • อาหารที่เหมาะสมสำหรับหญิงหลังคลอดบุตร , บำรุงน้ำนม

 • พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ (Lactation Nurse)
  • การให้ลูกดูดนมอย่างถูกวิธี
  • ท่าในการให้นมลูก
  • วิธีการเตรียมตัวเมื่อแม่ต้องไปทำงานนอกบ้าน

 • นักกายภาพ
  • การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ระยะรอคลอด
  • การฝึกลมหายใจ
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.