Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

ออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ ให้แก่น้องน้องๆ ร.ร.วัดเกาะสุวรรณาราม

22 พ.ย. 2560


ออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ให้แก่น้องๆโรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม
-----------------------------------------------

โรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต2 ออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ แก่น้องๆโรงเรียนวัดเกาะสุวรรณารามเพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพร่างกายที่ดีและแข็งแรง


Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.