Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

เคลื่อนย้ายร่างอาจารย์ใหญ่

4 พ.ค. 2561

ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 โรงพยาบาลบางปะกอกรังสิต2 ให้การสนับสนุนน้ำดื่มกับทางมูลนิธิปอเต๊กตึ้ง ร่วมทำพิธีบรรจุร่าง-ขอขมา 'อาจารย์ใหญ่' จาก รพ.ธรรมศาสตร์ไปทำการฌาปนกิจที่วัดเพิ่มทานคลอง4 .. Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.