Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

โปรแกรมตรวจหาภูมิคุ้มกัน Anti-SARS-CoV-2

ฉีดครบแล้ว มีภูมิหรือยัง ⁉
โปรแกรมตรวจหาภูมิคุ้มกัน Anti-SARS-CoV-2
ราคา 1,000 บาท รวมค่าแพทย์และค่าบริการ
(ไม่รวมใบรับรองแพทย์) สามารถเข้ารับบริการได้แล้ววันนี้
 
ทำไม ต้องตรวจหาระดับภูมิคุ้มกัน Anti-SARS-CoV-2 ?
✔ ติดตามการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน หลังได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 หรือ 3 อย่างน้อย 28 วัน
✔ ติดตามการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน หลังการติดเชื้อโรค COVID-19 โดยสามารถตรวจได้หลังการติดเชื้อและรับการรักษา ประมาณ 28 วัน
✔ ตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันก่อนรับวัคซีน ในกรณีสงสัยว่าอาจเคยได้รับเชื้อแบบไม่มีอาการมาก่อน และอาจมีภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติแล้ว
✔ ทราบผลประมาณ 24-48 ชั่วโมง

การตรวจเพื่อหาระดับของภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้น แต่ไม่ได้ยืนยันว่าจะป้องกันการติดเชื้อได้ 100% การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการติดเชื้อด้วยวิธีอื่นๆ เช่น การสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ และรักษาระยะห่าง ยังคงต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ในช่วงที่ยังมีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
 

บริการของเรา

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.