Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

CSR

Covid-19 หรือ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ติดตามรายงานพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง และพื้นที่ที่ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไป
ในสถานที่คนแออัดความสำคัญ (ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00 น.)
ประเทศจีน มาเก๊า ฮ่องกง ไต้หวัน เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น อิตาลี อิหร่าน
ภายใน 14 วัน หลังเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่มีการระบาด
หากมีไข้ ร่วมกับอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ
ควรรีบพบแพทย์ทันที พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทางให้เจ้าหน้าที่ทราบ

29 ก.พ. 2563
อ่าน
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.