Bangpakok Hospital

แพคเกจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Afternoon Check Up

การตรวจสุขภาพแบบไม่ต้องงดอาหาร (AFTERNOON CHECK-UP) เหมาะกับผู้ที่สนใจเข้ารับการตรวจสุขภาพทุกช่วงวัยที่ต้องการคัดกรองความเสี่ยงหรือภาวะผิดปกติต่าง ๆ ของร่างกาย
1 กุมภาพันธ์ 2567 - 31 มกราคม 2568

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Basic

เหมาะสำหรับตรวจสุขภาพประจำปี ช่วงอายุน้อยกว่า 30 ปี
งดน้ำงดอาหาร 10-12 ชม. ก่อนเข้ารับบริการ
1 กุมภาพันธ์ 2567 - 31 มกราคม 2568

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Standard

เหมาะสำหรับตรวจสุขภาพประจำปี ช่วงอายุ 30-45 ปี
งดน้ำงดอาหาร 10-12 ชม. ก่อนเข้ารับบริการ
1 กุมภาพันธ์ 2567 - 31 มกราคม 2568

(1 เข็ม) วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ 2024

ไข้หวัดใหญ่ป้องกันได้ ด้วยวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ 2024
1 กุมภาพันธ์ 2567 - 31 มกราคม 2568

(1 เข็ม) วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ 2024

ไข้หวัดใหญ่ป้องกันได้ ด้วยวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ 2024 สำหรับเด็กอายุน้อยกว่า 9 ปี ที่ไม่เคยได้รับวัคซีน
1 กุมภาพันธ์ 2567 - 31 มกราคม 2568

(2 เข็ม) วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ 2024 (2 เข็ม)

ไข้หวัดใหญ่ป้องกันได้ ด้วยวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ 2024
1 กุมภาพันธ์ 2567 - 31 มกราคม 2568

(3 เข็ม) วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ 2024 (3 เข็ม)

ไข้หวัดใหญ่ป้องกันได้ ด้วยวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ 2024
1 กุมภาพันธ์ 2567 - 31 มกราคม 2568

ตรวจสุขภาพเพื่อขอใบรับรองแพทย์ 5 โรค

เหมาะสำหรับตรวจเพื่อรับรองสุขภาพของตัวเอง และตรวจเพื่อเป็นการประเมินร่างกายเบื้องต้น เพื่อดูความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้
1 กุมภาพันธ์ 2567 - 31 มกราคม 2568

แพ็กเกจ Long Covid-19 (Large)

โควิดหาย แต่เหมือนไม่หาย ตรวจสุขภาพหลังหายจากเป็นโควิด
1 กุมภาพันธ์ 2567 - 31 มกราคม 2568

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.