Bangpakok Hospital

แพทย์ของเรา

พญ ปราชญ์นรี จันทรัตน์
ความเชี่ยวชาญ: เวชปฎิบัติทั่วไป

โรงพยาบาล:
Bangpakok-Rangsit 2
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ความเชี่ยวชาญ:
เวชปฎิบัติทั่วไป
เกี่ยวกับโรค:
ภาษาที่พูด:
ไทย , อังกฤษ

การศึกษาและวุฒิ

ความเชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป (อยู่ในระหว่างการศึกษา เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสภาพ)
ภาษาที่พูด : ไทย , อังกฤษ
การศึกษาและวุฒิ : แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.