Bangpakok Hospital

แพคเกจ

โปรแกรมตรวจคัดกรองสมอง (Stroke A)

โปรแกรมตรวจคัดกรองสมอง (Stroke B)

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน

แพ็กเกจนี้แนะนำสำหรับบุคคลที่ยังไม่เป็นโรคเบาหวานและต้องการตรวจคัดกรองว่าเป็นโรคเบาหวานหรือไม่ กลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงควรได้รับการตรวจคัดกรองโรค เพื่อจะได้รับการรักษาที่รวดเร็ว

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคไต

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคไต เป็นโปรแกรมตรวจดูการทำงานของไต เพื่อป้องกันการเกิดโรคไต ในอนาคตและเฝ้าดูติดตามโรคไตในปัจจุบัน ในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนอุปสมบท (รับใบรับรองแพทย์ 5 โรค)

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน สำหรับผู้ชาย ที่ โรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต2

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน สำหรับผู้ชาย
ราคา 3,000 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน สำหรับผู้หญิง ที่ โรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต2

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน สำหรับผู้หญิง
ราคา 3,000 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพพนักงาน (Program A) ที่ โรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต2

โปรแกรมตรวจสุขภาพพนักงาน (Program A)
ราคา 899 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพพนักงาน (Program B) ที่ โรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต2

โปรแกรมตรวจสุขภาพพนักงาน (Program B)
ราคา 1,499 บาท

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.